Ris Kanev Ltd. - Heating, Ventilation, Air Conditioning and Construction Equipment


Рис - Кънев ЕООД е частно дружество основано през 2006г..

Централният офис се намира в гр. София - Лозен, ул. „Бузлуджа” 7

Служителите на фирмата са висококвалифицирани инженери и специалисти.

Предмет на дейност - Внос, доставка и монтаж на компоненти и съоръжения за:
• отоплителни системи,
• сградни и битови климатични инсталации,
• вентилационни инсталации,
• водопроводни инсталации,
• системи за сградно управление.

Фирмата разполага със собствен транспорт и предлага на своите клиенти доставка до обекта на клиента на територията на цялата страна.

Инженеринг и проектиране - Предлагаме изготвянето на инженерингови решения и проекти за: опростени, добре съгласувани, рентабилни и лесни за поддържане инсталации.

Енергийна ефективност - Рис - Кънев ЕООД се специализира и в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници:
• Отоплителни инсталации, използващи биомаса,
• Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на битова гореща вода и отопление.