Boilers and stoves

Water heaters

Heat pumps

Radiators

Pumps

Wire

Pipes and fittings

Automation

Solar

Expansion vessels

Water heaters - Solar

SOLAR WATER HEATERS - SN

Разнообразие от бойлери от експерта в слънчевите системи

»more...

SOLAR WATER HEATERS - ST

с вградена соларна станция. Окомплектован и готов за функциониране бойлер с вградена двущтрангова соларна станция, посредством който разходите за монтаж и инсталиране на термална система се свеждат до минимум

»more...

SOLAR WATER HEATERS - SWP

с увеличена топлообменна повърхност на серпентината Изключително подходящи за свързване към отоплителни, слънчеви и термопомпени системи с много консуматори.

»more...

SOLAR WATER HEATERS - SWP 2

с увеличена топлообменна повърхност на серпентините. Изключително подходящи за свързване към отоплителни, слънчеви и термопомпени системи с много консуматори.

»more...