Офисис и магазини с подземнни гаражи на мебелна къща "ИВЕЛИ"