Tips and useful information

§ Дървесни пелети. Какво представляват пелетите?

Дървесните пелети са форма на биологично гориво и представляват само един от многобройните видове пелети за горене, които се произвеждат днес по света. Докато другите пелети за горене са произведени от материали като изсушени треви и зърно, дървесните пелети се произвеждат от различни типове дървесина. Чрез пресоване на дървесни стърготини под формата на пелети се създава гориво, което притежава предимства на употреба в домакинството и за търговски цели, а така също е благоприятно за околната среда. Дървесните пелети са по-ефективни при горене от нарязаните дърва, отделят много по-малко въглерод и са одобрени от ЕРА*. Пелетите се считат за въглеродно неутрални.


§ От какво са произведени пелетите за горене?

Всички пелети представляват биомаса, произведена от обикновени нискостеблени растения и дървета.Най-често употребяваните в домакинствата пелети са произвеждани от дървесни стърготини и смлени трески, представляващи отпадъчен материал от дървета, използвани при производството на дървени трупи, мебели и други изделия. Дървесината представлява най-богатият суровинен ресурс, който не влияе върху стойността на производството на хранителните продукти или етиловия алкохол (етанол).

В съвременните производствени процеси, по-нискокачествените горски продукти се отстраняват и нацепват за суровина. Смолите и другите свързващи материали, съдържащи се по естествен начин в дървесните продукти, свързват дървесните пелети, така че обикновено те не съдържат добавени вещества. При други видове пелети се използват шушулки и други материали, като необработените люспи и зърно също биват изгаряни под формата на пелети, които, обаче, имат по-малко разпространение. Изборът на горивото и неговата цена могат да зависят от вида на най-разпространената в региона отпадъчна биомаса.

Суровинният материал се обработва при високо налягане и температура и се пресова до малки пелети с цилиндрична форма. За производството на продукта могат да се използват мека дървесина (напр. иглолистна дървесина, бор), твърда дървесина (дъб), както и рециклирани дървесни отпадъци. Дървесните пелети се произвеждат в мелници или цехове за дървесни пелети.


§ Защо да използвате дървесните пелети

Удобство. Чувалите с пелети се стифират в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина по 120см , приблизително половината от пространството, необходимо за нарязани дърва. Чувалите с пелети могат да се складират върху малка площ в сух гараж, мазе, сервизно помещение или барака.

Лесно зареждане. Зареждането на бункера на печката се налага обикновено само веднъж на ден и може да се извършва дори по-рядко в случай, че печката се използва на по-малка мощност или е предвиден голям бункер за пелети , който спокойно да събере нужното количество за седмица или дори за отоплителния сезон.

По-добро регулиране на количеството гориво. Малкият размер на пелетите позволява прецизното подаване на горивото. От друга страна, подаването на въздух за постигане на оптимална ефективност на горене се регулира по-лесно, тъй като количеството на горивото в горивната камера е постоянно и предвидимо.

Ефективност на горивото. Високата ефективност на изгаряне се обуславя и от равномерно ниското съдържание на влага в пелетите (постоянно под 10% в сравнение с 20% до 60% съдържание на влага при нарязаните дърва). Равномерно ниската влажност, контролираните порции гориво и прецизно регулираният въздух означават висока производителност при горене и много ниско ниво на нежелани емисии.


§ Сигурно вложение в отопление с пелети

В тежки времена като днешните, дългосрочните инвестиции в собствения дом печелят отновo своята важност. С покупката на отопление с пелети можете да инвестирате спестяванията си особено сигурно и доходоносно.


§ Защо соларните панели са добра инвестиция?

Намалявате сметката си за електричество през лятото и намалете разхода на гориво на своя котел през зимата. Панел колекторите Select Classic/Select New Line са разработени за целогодишно използване в слънчевите системи за битова гореща вода.