Вентилация

Вентилацията спомага за поддържане на чистотата и подвижността на въздуха. Най-просто казано вентилация е проветряване на помещението или сградата, но организирано проветряване – непрекъснато или управлявано по някакъв начин.

Чрез вентилацията в места с пребиваване на хората се постига въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация (ПДК). Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията

В зависимост от начина на постигане имаме следните типове вентилация естествена и принудителна вентилация:
- Естествената вентилация се нарича още аерация и се осъществява под влияние или на вятър или на температурна разлика
- Принудителна вентилация се осъществява от създаване на налягане в системата посредством вентилатор

Във всички помещения или зони в които има отделяне на вредности и/или няма възможност за естествено проветрение е необходима вентилация. Според спецификата на конкретния обем се налагат различни решения, дебити и съоръжения.

Вентилацията е необходимост, а не изискване на закона или наредбата при заведения, производства и други.

 

Рис-Кънев ЕООД предлага на Ваше внимание всички необходими Ви продукти от което се нуждаете за изграждане на венталицонни системи:

- Вентилатори

- Въздуховоди

- Вентилационни решетки

- Шумозаглушители

 

За цени, продуктова информация, проектиране, монтаж и всичко необходимо, свържете се с нас.