Котли и печки

Бойлери

Термопомпи

Радиатори

Помпи

Арматура

Тръби и фитинги

Автоматика

Слънчеви колектори

Разширителни съдове

БЮДЖЕТ КЛАСИК 17-80kw

БЮДЖЕТ КЛАСИК 17-80kw

Технически данни


БЮДЖЕТ Класик- DBK Базовият модел на този водогреен котел за твърдо гориво е предназначен за изгаряне на кокс, въглища, дърва, брикети и торфени брикети. На долната врата може да се монтира горелка за пелети, газ или нафта.Това дава възможност за автоматизиране на горивния процес, като се запазва възможността за работа и на твърдо гориво.Процедурата за преминаване от работа на твърдо гориво към някой от автоматизираните варианти и обратно е максимално опростена –котела е окомплектован с две врати, на едната от които е монтирана горелка, а другата е с клапа за регулиране на въздуха.В зависимост от избраното гориво едната врата се отваря, а другата се затваря.Под водоохлаждаемата скара е разположен гребен за почистване. Той позволява почистването да става без да се отваря вратата.

БЮДЖЕТ Класик Електро-DBKE Този модел е разработен на базата на Бюджет Класик, но е с по-голяма водна риза, в която са разположени електронагреватели.Tе се управляват от пулт, който е монтиран на котела.Инсталираната мощност на нагревателите е по-малка от номиналната на котела и е указана в таблица.Препоръчително е този режим да се ползва на нощна тарифа.Така описания модел се явява тройно комбиниран котел: на твърдо гориво; на пелети, газ или нафта и на ток.

*Котлите са изпитани и сертифицирани в съответствие с норми EN 303-5 и 304 и притежават CE маркировка.