Котли и печки

Бойлери

Термопомпи

Радиатори

Помпи

Арматура

Тръби и фитинги

Автоматика

Слънчеви колектори

Разширителни съдове

Viadrus U22c,d/Gp

Viadrus U22c,d/Gp

Viadrus U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:
- Висока надеждност и ефективност;
- Лесно обслужване и поддръжка;
- Не изисква висока тяга на комина;
- Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
- Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
- Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно.

Гориво q uзгаряне: кокс - 26,0 [MJ/kg] ; кафяви въглища - 26-30 [MJ/kg]; размер - 40-60 mm

Котли

Мощност

Наименование

Мярка

17.7 kW

U-22C, 3 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

23.3 kW

U-22C, 4 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

29.1 kW

U-22C, 5 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

34.9 kW

U-22C, 6 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

40.7 kW

U-22C, 7 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

20 kW

U-22D, 4 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

25 kW

U-22D, 5 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

30 kW

U-22D, 6 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

35 kW

U-22D, 7 секции / Врата / Битермостат/ GP 20+

кт.

17.7 kW

U-22C, 6 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

23.3 kW

U-22C, 7 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

29.1 kW

U-22C, 8 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

34.9 kW

U-22C, 9 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

40.7 kW

U-22C, 10 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

30 kW

U-22D, 6 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

35 kW

U-22D, 7 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

40 kW

U-22D, 8 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

45 kW

U-22D, 9 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

49 kW

U-22D, 10 секции / Врата / Битермостат/ GP 45

кт.

Аксесоари

N\a

Бункер за пелети 250 кг, 1000х1000х1200

бр.

N\a

Надграждане на бункер за пелети с 200 кг

бр.

N\a

7-дневен прогр.термостат CMT907A1041, Honeywell

бр.

N\a

Надграждане на бункер за пелети с 200 кг

бр.