Котли и печки

Бойлери

Термопомпи

Радиатори

Помпи

Арматура

Тръби и фитинги

Автоматика

Слънчеви колектори

Разширителни съдове

DAIKIN Altherma HT - високотемпературна термопомпа, само отопление и БГВ

DAIKIN Altherma HT - високотемпературна термопомпа, само отопление и БГВ

Технически данни


DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. – Япония

Компанията е основана на 25. окт.1924 г. в Осака и в момента наброява над 40 000 служители в пет направления: климатизация и вентилация, хидравлика, системи за сигурност, индустриална химия и новите оперативни компютърни графични системи.

Някои от принципите, на които се основава фирмената философия на DAIKIN:

-създаване на нови ценности в отговор на бъдещите нужди на хората;
-принос в обществото чрез водещи световни технологии;
-реализиране на бъдещите мечти при висока корпоративна стойност;
-мисли и действай глобално;
-бъди гъвкав и динамичен екип за своите партньори и др.

Термопомпата DAIKIN Altherma е създадена като съвременна алтернатива на котлите с течно и газово гориво, която предоставя възможност за отопление, охлаждане и БГВ на жилището. Въздушно-водната термопомпа Daikin Altherma използва възобновяем източник на енергия. Тя извлича топлина от въздуха в околната среда.

Термопомпата работи много по-ефективно и спестява повече енергия в сравнение с традиционните отоплителни системи на газ или нафта. С Altherma 1kW електрическа консумация генерира между 3kW и 5kW топлинна енергия. В резултат се получава и редуциране с над 57% на вредните CO2 емисии, в сравнение с конвенционалните котли и с 28% сравнено с кондензните газови котли.