Котли и печки

Бойлери

Термопомпи

Радиатори

Помпи

Арматура

Тръби и фитинги

Автоматика

Слънчеви колектори

Разширителни съдове

VIADRUS U 26

VIADRUS U 26

Технически данни


VIADRUS U 26 е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти.

ПРЕДИМСТВА:
- Висока надеждност и ефективност;
- Лесно обслужване и поддръжка;
- Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
- Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
- Разтоварваща серпентина.

Гориво q uзгаряне: кокс - 26,0 [MJ/kg]; кафяви въглища - 26-28 [MJ/kg];

влажност до 15%; зърненост 24-60 mm

дърва - 14-18 [MJ/kg]; влажност ² 20%;